Uudet verkkosivut

Lapset kertovat ja toimivat on julkistanut uudet verkkosivut, joten tämän blogin päivittäminen päättyy. Tervetuloa lukemaan verkoston toiminnasta ja tutustumaan uusiin sivuihin osoitteessa: www.lapsetkertovat.org

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sadun päivä 18.10.2017 lähestyy! Lapset kertovat ja toimivat -verkosto haastaa sinut saduttamaan !

Lähde mukaan Sadun päivän 2017 viettoon saduttamalla lapsia, nuoria, vanhempiasi, ystäviäsi tai työkavereitasi ja ilmoittamalla samalla ryhmäsi/ yksikkösi mukaan sadutushaasteeseen. Voit myös itse haastaa muita lähettämällä sadutushaasteen  eteenpäin.

Keräämme kaikkien mukaan lähtevien päiväkotien, koulujen, työpaikkojen ja muiden tahojen nimet Lapset kertovat ja toimivat -verkoston facebook-sivuille: https://www.facebook.com/Lapsetkertovatjatoimivat/?fref=ts

Sieltä voitte käydä katsomassa Sadun päivänä 18.10.2017, ketkä ovat ottaneet haasteen vastaan. Halutessasi voit myös julkaista sadutuksia verkoston facebook-sivuilla, jolloin siihen tulee olla lupa sekä vanhemmalta että lapselta.

Ilmoittaudu 16.10.2017 mennessä osoitteeseen lapsetkertovat@gmail.com aiheella ”Sadutushaaste” ja kirjoittamalla viestiin yksikkönne nimen ja paikkakunnan.

Sadutuksen ohje lyhyesti:

Kerro satu (tai tarina).
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.

Iloisia sadutuksen ja kuuntelun hetkiä!

Toivottaa Lapset kertovat ja toimivat -verkosto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mitä tehdä kun lapsi, nuori tai aikuinen kohtaa kriisin?

Turun puukotuksesta puhuvat kaikki tiedotusvälineet, aikuiset, nuoret ja lapset. Tämä voi tuottaa pelkoa ja ahdistusta. Suomalaiset ovat kohdanneet kriisin ja se järkyttää meitä kaikkia. Nyt tarvitaan tekoja. Erityisesti silloin kun lasta tai nuorta pelottaa tai ahdistaa on kuuntelulla suuri merkitys. Pelottavien uutisten tai surun keskellä lapsi tarvitsee kuuntelijan, joka on läsnä, välittää ja jakaa hänen ajatuksiaan. Kertoja voi pukea omia tunnelmiaan sanoiksi jolloin ne selkiytyvät eikä hän jää yksin. Samalla kuuntelija viestittää kertojalle, että hän on kuuntelemisen arvoinen ja tärkeä. Mitä sinä ja minä voimme tehdä kun tapaamme lapsen, nuoren tai kanssaihmisen? Kuulemmeko? Kohtaammeko?

Sadutusmenetelmä on helppo tapa kuunnellaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus sopii tutkimusten* mukaan kaikille iästä, kulttuuritaustasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Sadutus antaa läheisyyden, turvallisuuden ja välittämisen tunteen tässä ja nyt. Sadutus kutsuu puhumaan ja kohtaamaan. Kenen tahansa on helppo ottaa sadutus käyttöön ja se on osoittautunut* yllättävän tehokkaaksi (esim. äiti, isä, isovanhempi, tuttava, opettaja, hoitaja, kerhonvetäjä, nuorisotyöntekijä). Sadutus on kertomista, kuulemista ja jakamista sekä syvästi terapeuttinen menetelmä, joka lievittää pelkoa ja ahdistusta.

Miten käytännössä sadutetaan?

Voit missä vain saduttaa: keittiössä, mökillä, päiväkodissa, luokassa, tapaamisen aluksi, vastaanotolla, kerhossa. Ota paperi ja kynä tai tietokone esiin. Sano lyhyesti lapselle, nuorelle, aikuiselle tai ryhmälle:

”Kerro satu (tai tarina).
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi
ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.”

(Riihelä 1991, 29–33; Karlsson 2014, 24–30).

Voit myös ehdottaa kertojalle, että hän piirtää satunsa tai tarinansa. Etenkin lapsista se on mukavaa. Joskus tekee mieli piirtää ensin.

“Kerro!” -sanalla kehotetaan ja kirjaamalla ryhdytään tiiviiseen kuuntelemiseen. Tarinan sanatarkka kirjaaminen ja ääneen lukeminen on eheyttävän terapeuttisen kokemuksen ytimessä. Älä siis anna kertojalle aihetta, vaan anna kertojan vapaasti kertoa, mistä ja miten hän haluaa kertoa. Malta odottaa, tarina ei välttämättä tule heti. Tarinaansa saa rauhassa miettiä. Sitten kirjaa ja lue tarina kertojan nähden. Laittakaa se yhdessä arvokkaaseen paikkaan. Arvosta sitä, vaikka se olisi yllättävä, lyhyt, erikoinen. Myöhemmin kannattaa saduttaa uudelleen. Siitä voi tulla vuosienkin yhteinen kohtaamisen tapa. Kertojalla on itsellään omia voimavaroja niin kriisitilanteessa kuin tavallisessa arjessa. Kertojan voimavarat tulevat näkyviin sadutuksella.

Kertoja (lapsi, nuori, aikuinen) voi sivuta tai suoraan kertoa kriisistä tai ongelmasta tarinassaan. Tärkeää on, että hän kertoo sen omin sanoin. Häntä ei ahdisteta kysymyksin tai informaatiolla, jota hän ei kykene vastaanottamaan. On helpottavaa saada kertoa sitä, mitä on mielen päällä haluamallaan tavalla. On myös hyvä saada kuulla, miten kertoja käsittelee asiaa.

Kertoja (lapsi, nuori, aikuinen) voi myös kertoa jostakin aivan muusta kuin ajankohtaisesta kriisistä tai ongelmasta. Joskus jopa tarinan, jonka on kuullut aikaisemmin. Sekin on hyvä. Kertoja on valinnut, että hän haluaa puhua muista asioista. Sadutuksessa kertoja saa tärkeän ja terapeuttisen itsemääräämisoikeuden siihen, mitä hän haluaa tai jaksaa käsitellä. Häneltä ei pakolla tivata tai kysellä asioita, jotka saattavat olla hänelle vieraita tai liian pelottavia. Tämäkin on tutkimusten ja kokemuksen perusteella huojentavaa.

Lasten tapa käsitellä asioita on käyttää mielikuvitusta ja leikkiä. Lapsi tarvitsee sitä, että hänet kohdataan hänelle ominaisten keinojen avulla. Satujen kautta kaiken ikäiset ihmiset kohtaavat syvimpiä tuntojaan mielikuvituksensa avulla ja näin löytyy elvyttäviä voimavaroja. Sadutus on siis hyvin terapeuttinen menetelmä myös nuorelle ja aikuiselle.

Kerro kokemuksistasi siitä, mitä tapahtui, kun sadutit lasta, nuorta tai aikuista kriisin, pelon tai ahdistuken hetkellä.

Professori Liisa Karlsson, Itä-Suomen yliopisto, liisa.karlsson@uef.fi, 050-576 3295 Psykologi (eläkkeellä), VTT Monika Riihelä, monika.riihela@gmail.com
Lapset kertovat ja toimivat –verkosto, http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat

LISÄTIETOA sadutusmenetelmästä ja sen vaikutuksista sekä lasten omista kertomuksista (tilaukset: lapsetkertovat@gmail.com):

– Katso lisää sadutusohjeita ja satuja: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Sadutus/sadutus_paa.htm

– Katso sadutusohjeet eri kielillä tästä: https://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/In_English/Storycrafting_method/in_dif_languages.html

– Sadutus Avain osallisuuden toimintakulttuuriin (L. Karlsson) PS-kustannus 2014. (Uusittu perusteos sadutuksesta ja sen soveltamisesta sekä vaikutuksista.)

– Aikakortit. Tie lasten ajatteluun. (Riihelä M., 1991) VAPK kustannus.

– Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisten merkitysulottuvuuksia. (Riihelä M., 1996) Stakes tutkimuksia 66. Gaudeamus. Jyväskylä.

– Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan (toim. L. Karlsson & R.
Karimäki). 2012. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 57.
– Lapselle puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. (L. Karlsson) Edita 2000 (Kirjassa on analysoitu lasten omaa kertomakulttuuria ja sitä, mitä tapahtuu kun ammattilaiset ryhtyvät saduttamaan.) – Storycrafting method – to share, participate, tell and listen in practice and research. (Karlsson, L.) 2013. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, Special Volumes VI Design in Mind, 6(3), 1109–1117. http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs88.pdf
– Lollipop Stories: Listening to children’s voices in the class-room and narrative ethnographical research (Hohti, R. & Karlsson, L. (2013) Childhood. doi:10.1177/0907568213496655 http://chd.sagepub.com/content/early/2013/08/12/0907568213496655
– Children’s voices in context of art education and circumstances for interaction. (Karlsson, L. 2014). http://hdl.handle.net/10138/44696
– Korvaan päin – Lasten satujen kirja. 1-12 -vuotiaiden lasten omia satuja 5000 sadun arkistosta. Runsas värikuvitus. Lapset kertovat ja toimivat ry. 2008. Katso tarkemmin ja tilaa: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Sadutus/sadutus_paa.htm
(tilaa: lapsetkertovat@gmail.com)

LASTEN OMIA KERTOMUKSIA DVD:llä / VIDEOLLA (tilaa: lapsetkertovat@gmail.com)
– Pättäni lapset kertovat tarinoitaan erityisopettajalle. Kemppainen, K. (toim.) (2000). Helsinki: Filminova, Stakes. (Dysfaattiisten lasten sadutuskokemuksia.)
– Kerro satu I ja II ja III (Seitsenosainen video/DVD-sarja sadutuksesta). Tell a story (englannin kielinen versio) Riihelä, M. (1997/ 2008). Helsinki: Stakes.
– Qissah Wa Tawassul – Satusilta – Kotka – Beirut Riihelä, M. (toim.) (2002/2008) Filminova, Stakes. (Kansainvälinen lasten satukirjeenvaihto.) netissä: https://www.youtube.com/watch?v=yfNyd0x39n0&feature=share

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Iloista kansainvälistä sadutuksen ja tarinankerronnan päivää tänään 20.3.2017!

Tiesitkö, että sadutusmenetelmä sopii kaikille ja että sitä on helppo käyttää? Tarvitset ainoastaan paperin, kynän sekä kuuntelevan ja avoimen mielen. Sadutus aloitetaan sanomalla toiselle: ”Kerro satu tai tarina, sellainen kuin itse haluat. Kirjoitan sen ylös juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.” (Karlsson 2013; Riihelä 1981).

Sadutuksessa kuunnellaan ja arvostetaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus antaa iloa, läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Myös kriisin hetkellä tai vaikeassa elämäntilanteessa on hyvä saduttaa – kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutus kutsuu kohtaamaan, puhumaan ja kuuntelemaan juuri nyt. Kokeile sinäkin sadutusta ja ylläty, mitä uutta voitte oppia yhdessä toisistanne!

Lisätietoa:
www.lapsetkertovat.wordpress.com
www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
Karlsson, L. (2014). Sadutus: avain osallisuuden toimintakulttuuriin. PS-kustannus.

Sadutusterveisin
Lapset kertovat ja toimivat -verkosto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lapset kertovat ja toimivat ry:n Satusiltoja – Storybridges -hanke käynnistynyt

Lapset kertovat ja toimivat ry:n Satusiltoja – osallisuutta ja toiminnallisuutta kielten oppimiseen -hanke (Storybridges – Participation and Action in Language Learning Project) on käynnistynyt! Hanke on Koneen säätiön rahoittama hanke, jossa maahanmuuttajat ja suomalaiset oppivat toistensa kieliä ja kulttuureja yhdessä toimien ja osallistuen. Päämenetelmänä on sadutus. Hankkeessa järjestetään kerho- ja työpajatoimintaa, erilaisia tapahtumia, näyttely ja julkaisu.

Hankkeen nettisivuja voi käydä kurkkaamassa täällä: http://www.satusiltoja.com. Jos kiinnostuit lähtemään mukaan (esimerkiksi jos sinulla on tiedossa ryhmä, jossa olisi maahanmuuttajia / turvapaikanhakjoita, jotka haluaisivat lähteä toimintaan mukaan; jos päiväkotiryhmäsi, koululuokkasi tms. haluaa satukirjeenvaihtoon tai jos haluat suorittaa harjoittelusi tai kerätä opinnäytetyösi aineiston hankkeessa), ota yhteyttä: lapsetkertovat@gmail.com.

IN ENGLISH

The Storybridges – Participation and Action in Language Learning, is a project of the Children Are Telling association, funded by the Kone Foundation. The objective is to support children’s and young people’s language learning, as well as getting to know different cultures through methods, which promote children’s participation and action. The aim is also to build up shared dialogue between immigrants and Finnish people. The main method is Storycrafting. The project is being implemented in 2017 through different events, club and workshop activities, exhibition and publication.

Please, have a look at the project’s webpages: http://www.satusiltoja.com. If you would like to get involved in the project (e.g. you have a group of immigrants or asylum seekers who would like to join the activities, or your early childhood education group or school class would like to create story bridges or if you are a student and would like to gather research data, please send an e-mail to: lapsetkertovat@gmail.compinkki-koneensaatio-logo

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Emboozi Satusilta – Emboozi Storybridge

EMBOOZI SATUSILTA
Toiminnallisen EMBOOZI SATUSILTA -hankkeen tavoitteena on Satusillan käynnistäminen kahden vantaalaisen peruskoulun ja ugandalaisen ala-asteen välillä. Toiminnan tavoitteena on sadutuksen ja sen toteutuksen esitteleminen vaihe vaiheelta yhteistyökouluilla ja sadutusten pohjalta Emboozi Satusilta -satukirjojen jakaminen Suomi- ja Uganda-saduista kaikille hankkeeseen osallistuneille lapsille ja yhteistyötahoille. Sadutusmenetelmän avulla opettaja voi lasten kanssa ammentaa ideoita opetukseen lasten ajatuksista, kokemuksista ja kertomuksista. Samalla lapset ovat osallisia ja aktiivisia tiedonrakentajia.

Yhteistyötahoina Suomessa toimivat Vantaan kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurin yksikkö, joka kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon: http://www.lastenkulttuuri.fi, Ugandan Community in Finland ry sekä Lapset kertovat ja toimivat ry. (on tukenut Emboozi Satusilta-kirjan painatusta).

Lokakuussa 2015 Rebekka Muyanja piti pilottityöpajoja Simonkallion koulun 3.luokkalaisille. Sen jälkeen hän toimitti vantaalaisten lasten sadut ja teokset Ugandaan Kampalan yhteistyökoulujen lapsille. Ugandassa lapsia sadutettiin lugandaksi, acholiksi ja englanniksi. Vastavuoroisesti Uganda-satuja ja -teoksia toimitettiin Suomen yhteistyökouluille. Kansainvälisyyskasvatuksen idea toteutuu, kun lasten satuja ja teoksia jaetaan maiden välillä ja kouluilla pidetään lapsille satuhetkiä, joissa lapset tutustuvat toistensa kulttuureihin ja elämäntapoihin satujen ja piirustustusten/maalausten välityksellä. Emboozi -satusilta on voittoa tavoittelematon projekti.

Hankkeessa mukana olevat yhteistyökoulut:
Simonkallion koulu (FI), Namungoona Primary School (UG), Holy Rosary Primary School (UG), Namirembe Infants Primary School (UG), Kibuli Demonstration School (UG), Kiddawalime Preparatory School (UG)

Rebekka Muyanja

Koordinoiva taideohjaaja
Vantaan Kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurin yksikkö
lisätietoja: emboozisatuja@gmail.com

© Rebekka Muyanja 2016, All rights reserved. The images on this site may not be reproduced or downloaded.

Lue lisää täältä: https://emboozisatuja.wordpress.com

EMBOOZI STORYBRIDGE
EMBOOZI STORYBRIDGE is a non-profit project with a goal to create a story bridge between Ugandan and Finnish primary schools and it aims at introducing storycrafting step-by-step to the school collaborators. All collaborators including children who take part in the project are handed out Emboozi Storybridge -books containing stories and artworks – the children have created.

The storycrafting method was developed in Finland (Karlsson, 2005, 10). According to Karlsson (2005, 10), storycrafting is not a teaching method and its primary goal is not to teach self expression, reading or writing. Through storycrafting, teachers can listen to the pupils and involve them in planning and producing action in a natural way. In storycrafting, each individual’s skills are highly regarded and a child is recognized as a producer of knowledge and culture. (Karlsson, 2005, 10.)

Finnish collaborators are Culture for Children and Young People of Vantaa Culture Services, which is part of Children’s Cultural Centre’s in Finland: http://www.lastenkulttuuri.fi, Ugandan Community in Finland ry and Children are Telling ry.

In October 2015, Rebekka Muyanja arranged pilot workshops on storycrafting for 3rd graders in Simonkallio School in Finland. After that, she took the children’s stories and artworks to the collaboration schools in Uganda. In Uganda, children were storycrafted in Luganda, Acholi and English and the stories were shared with Finnish school collaborators. The purpose of the project is to promote international education that is realized when children in Finland and Uganda get to learn about each others’ cultures and lifestyles through the stories and artworks.

Collaboration schools:

Simonkallio school (FI), Namungoona Primary School (UG), Holy Rosary Primary School (UG), Namirembe Infants Primary School (UG), Kibuli Demonstration School (UG), Kiddawalime Preparatory School (UG)

Rebekka Muyanja
Coordinative art educator
Culture for Children and Young People of Vantaa Culture Services
more information: emboozisatuja@gmail.com

© Rebekka Muyanja 2016, All rights reserved. The images on this site may not be reproduced or downloaded.

Read more here: https://emboozisatuja.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hyvää Sadun päivää 18.10.2016!

Tänä vuonna sadutushaasteen vastaanottivat Aitolan ryhmäperhepäiväkoti Espoosta ja MLL Tampereen osasto/Pereenkulman perhekeskus PirkkalastaSUURI KIITOS TEILLE! Vaikka haaste ei tänä vuonna lähtenyt liitoon edellisten vuosien lailla, niin sadutus elää varmasti monissa paikoissa – tässä Laurin (8 vuotta) tarina, joka syntyi vauhdikkaan Pokemon-metsästysretken jälkeen. Ja tämän tarinan jälkeen alkoi syntyä lisää ja lisää tarinoita:

“Olipa kerran Lapras, joka tykkäs joulusta. Yksi päivä monta ihmistä tuli lautalla Suomenlinnaan ja yritti metsästää sitä Laprasta. Ja sitten ne heitti pokepalloja, mutta Lapras väisti ja teki sen erikoisjäävoiman. Ja sitten toiset tyypit, joita oli 849, yritti metsästää sitä Laprasii, mutta Lapras teki sen saman jutun. Sitten ne ihmiset meni toiseen paikkaan siellä Suomenlinnassa, koska se Lapras ei jääny siihen pokepalloon. Ja sitten sinne tuli Gadabra, siitä tuli 849. Että kaikilla oli tekemistä saada se. Sitten ne meni kauas Suomenlinnan biitsille, ja sitten ne huomas, että sinne tuli Psyduc ja Arcanine. Ja sitten myös Dragonite, joka on paras Pokemon.”

(Lauri 8 vuotta, sadutettu 17.10.2016)

Posted in Uncategorized | Leave a comment